Slider-1

Działalność Badawcza

Zagadnienia podejmowane w działalności badawczej:

 • Lokalne i rozległe sieci komputerowe.
 • Technologie połączeń wirtualnych VPN.
 • Sieci i systemy komputerowe do wspomagania operacji bankowych.
 • Systemy operacyjne czasu rzeczywistego.
 • Zastosowania systemu Linux w automatyce i biznesie.
 • Systemy telekomunikacyjne i teletransmisja danych.
 • Zastosowania systemów komputerowych do przetwarzania danych pomiarowych.
 • Systemy zasilania UPS.

Wykorzystanie wyników:

 • Opracowanie systemu czasu rzeczywistego PSPD90-PI (1984 rok).
 • Opracowanie systemu czasu rzeczywistego PSDP90-PI Test (1985).
 • Opracowanie RAM dysku dla komputera MK45 (1987).
 • Opracowanie zmodyfikowanego systemu operacyjnego CP/M dla MK45 (1987).
 • Opracowanie zmodyfikowanego BIOS-a dla komputerów PC, wspierającego instalację systemu NetWare 2.X i 3.X. (1993).
 • Budowa rozległych sieci komputerowych na bazie połączeń ISDN dla banków spółdzielczych (2003-2008).
 • Budowa rozległych sieci komputerowych na bazie połączeń internetowych DSL i VPN-IPSec dla banków spółdzielczych (2007-2018).
 • Budowa rozległych sieci komputerowych na bazie hybrydowych połączeń VPN-DSL/VPN-IPSec/LTE (2017-2018).
 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych (m.in.) z zakresu sieci komputerowych oraz zastosowań informatyki dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej (1981-2018).

Wdrożenia w gospodarce

 • Wielokrotne wdrożenia serwerów NetWare Novell 2.X oraz 3.X z dyskami IDE o konfiguracji User.
 • Wdrożenie systemu CRPD na bazie PSPD90-PI w Magnezytach-Ropczyce.
 • Wdrożenie systemu CPRD na bazie PSPD90-PI w kilku cukrowniach.
 • Wdrożenie i eksploatacja systemów obsługi operacji bankowych w 30 bankach spółdzielczych (1991-2005).
 • Wdrożenie i eksploatacja systemów obsługi operacji bankowych NovumBank 4GL (2004-2018).

Publikacje

 • Patrz – dorobek

Wyszukiwarka

Ostatnie wpisy

Kategorie

Copyright © 2017 DR INŻ. KAZIMIERZ LAL All rights reserved.