Osiągnięcia zawodowe

Wdrożenia

 1. Współudział we wdrożeniu „Mikrokomputerowego systemu sterowania procesem wypalania porcelany w piecach tunelowych” (ZAPEL Boguchwała k/Rzeszowa 1984).
 2. Opracowanie „Mikrokomputerowego systemu PSPD 90-PI”.(Wdrożenie do produkcji MERA-KFAP Kraków 1984).
 3. Współudział we wdrożeniu „Mikrokomputerowego systemu czasu rzeczywistego PSPD 90-PI do centralnej rejestracji i przetwarzania danych ” (Cukrownia Ropczyce 1984).
 4. Współudział w opracowaniu „Zasady projektowania systemów CRPD i sterowania bezpośredniego dla potrzeb ciepłowni miejskich” (OBRC/BISTYP Warszawa 1985).
 5. Współudział we wdrożeniu „Mikrokomputerowego systemu czasu rzeczywistego PSPD 90-PI do centralnej rejestracji danych” (Magnezyty Ropczyce 1985)
 6. Opracowanie „Koncepcji telemetrycznego systemu centralnej rejestracji i sterowania siecią cieplną miasta Rzeszowa (Rzeszów 1985).
 7. Współudział w opracowaniu „Zdecentralizowanego systemu rejestracji i przetwarzania danych dla sieci cieplnej miasta Rzeszowa (Rzeszów 1986).
 8. Opracowanie „RAM-dysk dla mikrokomputera MK4501/02. (Wdrożenie do produkcji MERA-KFAP Kraków 1987).
 9. Opracowanie „Zmodyfikowany system operacyjny CP/M 2.2 RD/LSC” (Wdrożenie do produkcji MERA-KFAP Kraków 1987).
 10. Współudział we wdrożeniu „Mikrokomputerowego systemu czasu rzeczywistego PSPD 90-PI do centralnej rejestracji i przetwarzania danych” (Cukrownia Inowrocław 1987).
 11. Kierowanie zespołem, który wdrożył „Zintegrowany system informatyczny Novum-Bank 3GL na bazie sieci NetWare Novell 2.XX/3.XX” (26 Banków Spółdzielczych na terenie woj. Podkarpackiego i woj. Lubelskiego 1991-1995).
 12. Kierowanie zespołem, który opracował i wdrożył „Światłowodowe łącze dla sieci komputerowej Banku Gospodarki Żywnościowej” (Rzeszów 1997).
 13. Kierowanie zespołem, który opracował i wdrożył „Światłowodowe łącze do transmisji danych pomiędzy sieciami LAN firmy Wersal S.A.. (Łańcut 1997).
 14. Kierowanie zespołem, który opracował i wdrożył „Okablowanie strukturalne w Banku Gospodarki Żywnościowe O/W Rzeszów” (Rzeszów-Warszawa 1997)
 15. Kierowanie zespołem, który opracował i wdrożył „Okablowanie strukturalne w Polcargo” (Medyka 1998).
 16. Kierowanie zespołem, który opracował i wdrożył „Zcentralizowany system informatyczny dla Banku Spółdzielczego Ropczyce i dwu jego oddziałów zamiejscowych na bazie systemu Linux-Mars i łącz dzierżawionych technologii HDSL” (Ropczyce 1997).
 17. Kierowanie zespołem, który wdrożył „Terminalowy system informatyczny Novum-Bank 4GL/Progress-Linux/Windows 2000 Server dla Banku Spółdzielczego w Ropczycach i jego trzech oddziałów zamiejscowych oraz punktów kasowych” (Ropczyce 2000).
 18. Kierowanie zespołem, który wdrożył „Terminalowy system informatyczny Novum-Bank 4GL/Progress-Linux/Windows 2000 Server dla Banku Spółdzielczego w Lubeni i jego czterech oddziałów zamiejscowych oraz punktów kasowych na bazie łączy telekomunikacyjnych HDSL/ISDN/VPN-SDI” (Rzeszów-Boguchwała-Lubenia 2001).
 19. Kierowanie zespołem, który wdrożył „Terminalowy system informatyczny dla Powiatowego Banku Spółdzielczego w Strzyżowie i jego czterech oddziałów zamiejscowych.” (Strzyżów-Niebylec-Czudec-Wiśniowa-Frysztak 2003).
 20. Kierowanie zespołem, który wdrożył „System informatyczny Novum-Bank 4GL/Progress-Linux dla Banku Spółdzielczego w Sokołowie Młp. (Sokołów Młp. 2004).
 21. Opracowanie i wdrożenie „Wzorcowego regulaminu zarządzania danymi poufnymi i tajnymi w bankach spółdzielczych” (Rzeszów 2000-2001).
 22. Kierowanie zespołem, który zaprojektował oraz wdrożył ośrodek Internetowy WWW i E-Mail, obsługujący 29 domen (Rzeszów 2004).
 23. Kierowanie zespołem, który od 2003 roku eksploatuje oraz rozwija wdrożony system informatyczny w Banku
 24. Spółdzielczym w Strzyżowie oraz jego oddziałach (Rzeszów 2018).

Patenty

 1. Układ sterowania barwnego monitora semigraficznego. Patent P-143977/1989.
 2. Układ adresacji pamięci dla systemów mikroprocesorowych. Patent P-154271/1991.
 3. Sposób i układ do pomiaru zespołów czterech parametrów szumowych czwórników liniowych. Patent P-16226/1994 (Udział 33%).
 4. Sposób i układ do pomiaru parametrów szumowych elementów i układów elektronicznych. Patent P-16227/1994 (Udział 25%)

Ekspertyzy

 1. Przeszacowanie wartości sprzętu informatycznego Ośrodka Obliczeniowego Narodowego Banku Polskiego O/Rzeszów (IR-SEP Rzeszów 1993).
 2. Ekspertyza stanu technicznego oraz wycena wartości rynkowej sprzętu komputerowego Tarnobrzeskiego Kombinatu Budowlanego (SITR Rzeszów 1993).
 3. Ocena wniosków dla NCBiR (od 2012 roku).
 4. Ocena wniosków dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (od 2015 roku).

Autoryzacje

 1. Kierowanie zespołem, który uzyskał status „Autoryzowany projektant i wykonawca okablowania światłowodowego 3M-Volation”.
 2. Imienny certyfikat „Projektant 3M-Volation”.
 3. Kierowanie zespołem, który uzyskał status „Autoryzowany partner Microsoft”.
 4. Kierowanie zespołem, który uzyskał status „Novell system partner”.
 5. Kierowanie zespołem, który uzyskał status „Autoryzowany projektant okablowania strukturalnego ZSPAS”.
 6. Kierowanie zespołem, który uzyskał status „Autoryzowany partner firmy Siemens”.
 7. Kierowanie zespołem, który uzyskał certyfikat „Gold Partner firmy Intel”