Slider-1

Spis Publikacji

Wybrane publikacje

 1. Lal K., Rak T., Systemy telefonii komórkowej – wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2005, ISBN 83-7199-372-2.
 2. Lal K., Rak T., Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady. Helion 2005, ISBN: 83-7361-994-1.
 3. Lal K., Rak T., Linux a technologie klastrowe. MIKOM-PWN 2005, ISBN 83-7279-481-2.
 4. Lal K., Rak T., Wprowadzenie do użytkowania systemów Unix i Linux. Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2004, ISBN: 83-7199-284-X
 5. Lal K., Rak T., Przygotowanie do druku drugiego poprawionego i uzupełnionego wydania książki: Sportack A., Sieci komputerowe – księga eksperta. Helion 2004.
 6. Lal K., Rak T., Orkisz K., RT-Linux system czasu rzeczywistego, Helion 2003, ISBN 83-7197-898-7, s.1-115.
 7. Rak T., Lal K., Po prostu własny serwer internetowy, Helion 2002, ISBN 83-7197-763-8, s.1-200.
 8. Lal K., Rak T., Nosek D., System bezpieczeństwa LIDS, Chip Special – lato 2003, Vogel PL, s.42-45, 2003.
 9. Lal K., Rak T., Mosix – system klastrowy, Chip Special – lato 2003, Vogel PL, s.62-63, 2003.
 10. Lal K., Rak T., Klaster da radę, Chip Special – jesień 2002, Vogel PL, s.82-85, 2002.
 11. Lal K., Computer system for estimation of four noise parameters of linear two-terminal-pair networks, Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej, T.198, Z.23, s.37-41, 2002.
 12. Lal K., Rak T., Radiowy Ethernet jako nośnik informacji w systemach sterowania obiektami mobilnymi, Studia Informatica, T.23, Z.3, s.173-182, Politechnika Śląska, 2002.
 13. Lal K., Integracja środowisk MS-Windows i X-Window z pomocą programu Reflection X, Zeszyty naukowe WSIiZ – Systemy i sieci komputerowe, Z.2, s.101-108, Rzeszów 2001.
 14. Lal K., Rak T., Linux-Mars jako serwer archiwizacji danych w sieci NetWare Novell. Zeszyty naukowe WSIiZ – Systemy i sieci komputerowe, Z.2, s.93-101, Rzeszów 2001.
 15. Lal K., Yastriebov A., Mathematical model of linear two-terminal pair network for analysis of four parameters, International Conference on Modelling and Simulations, s. 252-255, Lwów-Ukraina 2001.
 16. Lal K., Układy zasilania rezerwowego dla sieci komputerowych, Zeszyty naukowe WSIiZ – Systemy i sieci komputerowe, Tom.1, s.33-40, Rzeszów 2000.
 17. Lal K., The measurement inaccuracy estimate of the four noise parameter in the linear two-port network, International Conference on Noise Physical Systems and 1/f Fluctuations. Tom 1, s.337, Yokohama-Japonia, 1991.
 18. Lal K., Analized Data Registration. Microprocessing and Microprogramming. The Euromicro Journal, Z.17, s.226, 1986.
 19. Lal K., PSPD 90-PI – mikroprociessornaja sistiema rabotajuszczaja w riealnom massztabie wremieni, Mikrosystem ’84, Tom.2, s.8-9, Bratysława 1984.

Wyszukiwarka

Ostatnie wpisy

Kategorie

Copyright © 2017 DR INŻ. KAZIMIERZ LAL All rights reserved.