Zatrudnienie

  • 2003- …….. – starszy wykładowca, Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Politechnika Rzeszowska.
  • 1991 – …….. – dyrektor firmy SOFTEL Sp. z o.o..
  • 1989 -2003 – adiunkt, Wydział Elektryczny; Politechnika Rzeszowska.
  • 1982-1989 – asystent naukowo-dydaktyczny Wydział Elektryczny; Politechnika Rzeszowska.
  • 1981-1982 – asystent, naukowo-badawczy; Wydział Elektryczny; Politechnika Rzeszowska.